FOLLOW ME

zondag 16 november 2014

Laat een Christen zijn kind geloven in Sinterklaas?

Vandaag las ik in de E.O Visie een interessant stukje over: Laat een Christen zijn kind geloven in Sinterklaas?
Een aantal voor en tegenstanders schreven hier hun mening over.

Het stuk sprak mij erg aan omdat ik er op jonge leeftijd wel degelijk last van heb gehad toen ik erachter kwam dat mijn ouders mij jarenlang voorgelogen hadden over het bestaan van deze ''goedheiligman'' met zijn pieten.
Mijn ouders vierden dit feest gezellig met het gezin, schoenen werden gezet, er werd lekker gegeten, sinterklaasmuziek gedraaid, en natuurlijk kadootjes de volgende ochtend.  wat een gezelligheid! een leuk familiefeest.
Toch ondanks al die gezelligheid was er wel die leugen waarin mijn ouders mij vol lieten geloven en waar zij vol aan vast hielden en ook wel een beetje angst mee inboezemde, door te dreigen met de roe en dat je mee moest naar Spanje als je niet gehoorzaam was en dat Sinterklaas alles zag doordat de luisterpieten op het dak of in huis verstopt zaten..
Ik was een kind zoals kinderen zijn: die geloven dat je ouders de sterkste, de beste, de liefste, de knapste enz enz waren.
 Die geloven dat je ouders je de waarheid vertellen, of op zijn minst laten doorschemeren dat iets niet helemaal waar is... maar een leuke traditie, een toneelspel..
Ik was een kind die ook opgroeide met God, mijn ouders gingen naar de kerk, luisterde christelijke muziek, er werd gebeden en voorgelezen uit de Bijbel.
Als kind voelde ik daardoor een relatie met God.
Toch kwam dit wel op losse schroeven te staan toen ik ontdekte dat mijn ouders mij jarenlang hadden voorgelogen over sinterklaas.
Er kwam twijfel over dat andere ''verhaal'' wat zij mij ook al van jongs af aan verteld hadden: Over een God die alles wist..die je overal kon zien en zelfs je gedachten kende... Over de verhalen die ze mij verteld hadden uit de Bijbel.....  was dit dan wel waar? of was dit ook een traditie die ze volhielden terwijl ze beter wisten?
Als de mensen die je het meeste vertrouwd zo glashard kunnen liegen tegen je over een traditiefeestje.... wie kun je dan nog vertrouwen? ik was gekwetst en voelde mij echt vernederd. Ik dacht erover hoe ze misschien wel gelachen hadden als ik er vol intrapte als er zo'n verklede man in huis was, als er op de ramen gebonkt werd en er dan een zak vol kado's bij de deur stond, hoe allereerst bang en daarna enthousiast ik daarop reageerde..
... Ik voelde me uitgelachen... ik voelde me voor paal staan... ik voelde me vernederd als ik daaraan terug dacht.. Ik voelde me gekwetst en voorgelogen...en dat juist door de mensen die mij het dierbaarst waren...Mijn ouders.
Dit zegt natuurlijk heel veel over mijn persoonlijkheid als kind. Ik was (en ben) erg gevoelig en snel gekwetst in mijn hart.
Mijn ouders dachten gewoon een leuke traditie in stand te houden en zo een leuk familie feestje te hebben. Maar een leugen is een leugen hoe groot of klein ook...er bestaan geen leugentjes om bestwil of halve verhalen om iets in stand te houden.
Ik neem het ze niet kwalijk maar weet wel dat ik dit dus niet bij mijn eigen kinderen doe. Wij vieren zeker wel het feestje en gaan ook kijken naar de zogenaamde intocht van sinterklaas in de haven, maar van jongs af aan vertellen wij onze kinderen gewoon dat het verkleedde acteurs zijn en dat de kado's van papa en mama komen.
We vertellen dat er nagespeeld word dat er vroeger een goede man leefde die veel heeft betekent voor arme kinderen en dat wij dat leuk naspelen en zo tegelijkertijd een gezellig familie-zijn vieren.

Hier komen natuurlijk wel reacties op van ouders die dit belachelijk vinden, maar laat ik zo heel duidelijk zeggen: Ik voed mijn kinderen op in waarheid en relatie en niet in tradities, dogma's en menselijke verzinsels en religie.

Jezus is de weg , de waarheid en het leven.  Ik geloof dat er maar 1 weg is- namelijk de waarheid! en dit zal je het Leven geven. Dit is toch ook wat Jezus ons leerde!

Vier de tradities en de familiefeestjes! maar wees gewoon eerlijk tegen je kinderen, drijf het niet te ver door. Het feest is er niet minder om! dit merk ik duidelijk bij mijn eigen kinderen: ze genieten er gewoon intens van en tegelijkertijd genieten mijn vrouw en ik ervan omdat we weten dat we ze straks niet hoeven te vertellen dat we ze voorgelogen hebben... en er misschien daardoor een argwaan ontstaat naar ons en onze verhalen over relatie met God.

Wees gezegend


zondag 17 augustus 2014

Ellendeling

Pas op... Dit blog kan een schokkende boodschap bevatten.... Iets wat de meesten van ons niet willen lezen.
De vraag is waarom we dit niet willen lezen.
...... hoogmoed is de mens grootste kwaal. en niets maakt meer kapot dan hoogmoed...


Genade....
Wat is nu werkelijk genade?
Ja het is zo gewoonlijk voor ons christenen geworden om te zeggen; "Jezus is voor mijn zonden gestorven'' "Dank u Jezus" ''Wat een genade''
Deze boodschap hebben de meesten van ons in de opvoeding en de kerk meegekregen. Het is iets wat misschien wel aangeleerd is ? en dan nu... beseffen we wel werkelijk voor wie Jezus dan gestorven is?
Ik hoop dat u even echt de tijd neemt - om wat ik nu ga schrijven- tot u door te laten dringen.
Het is volgens mij namelijk het belangrijkste punt uit het evangelie (wat trouwens: goed nieuws betekent.)

Door de zondeval zijn wij (mensen) VIJANDEN van God geworden. Wij zijn DNA van satan. Een grote hoop vuilnis. Tot niets goeds in staat. Ja u leest het goed... Tot niets goeds in staat...
Dit is schokkend he...
Nu zullen bepaalde kerkdenominaties meteen roepen: Nee hoor wij zijn Gods zonen en dochters. Wij lopen in de autoriteit van de Vader. Wij spreken in de Naam van Jezus. Wij zijn de handen en voeten van God. God heeft ons nodig...
Andere denominaties zullen wat ik zojuist geschreven heb beamen.... maar toch in hun hart en leer denken dat ze het toch wel goed doen in hun relatie met God en gebod.

Er zullen ook mensen zijn die hun hele leven keurig leven en dan ineens dit lezen. Zij zullen denken dat dit geld voor die hoereerders, dronkaards ,criminelen en tuig van de richel. Want die mensen zijn echt slecht. echt dna van satan. echt tot niets goeds in staat.
Menselijk gezien is dat ook zo maar voor God ben je ongeacht je keurige gedrag een vijand. Er is een onoverbrugbaar kloof tussen de Heilige God en de mens.
Zoals Paulus het ook in de Bijbel verklaard- ''Ik ben de grootste zondaar'' 
Paulus zegt niet; Ik WAS de grootste zondaar.....want dat was hij zeker... hij was een soort Hitler. Hij vervolgde de Christenen, zocht ze op en liet ze doden....
Nee hij zegt; Ik BEN...    Dit terwijl hij toen al bekeerd was, veel goed werk deed voor Christus en zijn gemeente, nieuwe gemeentes stichtte en wilde lijden en sterven voor het evangelie...

Dus beeld je niets in... Pas op voor hoogmoedige gedachtes. Het is goed te beseffen en daar dicht bij te leven dat je een ellendeling bent.
Zoals een mooi lied het ook bezingt:
''Amazing grace, how sweet the sound that You saved a wretched like me''
verbazingwekkende genade, hoe heerlijk het geluid dat U (Jezus) een ellendeling zoals mij heeft gered.

ALLEEN DOOR HET VOLBRACHTE WERK VAN JEZUS IS DE WEG NAAR EN VAN GOD WEER HERSTELD.
Alleen door het geloof in Jezus word je weer dna van God. Gods Geest komt in je wonen.
Dit geloof is trouwens ook enkel en alleen uit genade, want geloof is iets wat God in je moet leggen.
Of wil u beweren dat u vanuit uzelf het verhaal gelooft van een Man die zich de Zoon van God noemt, zich dood laat martelen aan een kruis en daarna opstaat uit de dood...
Zoals de bijbel het vermeld; Dat je gelooft in Jezus is enkel en alleen door en uit genade. Dus verbeeld jezelf maar wederom niets... God is u genadig geweest.

Ook zijn er mensen die een leven geleid hebben los van God en gebod. Zich dan aangegrepen voelen door God, zich bekeren en radicaal voor God gaan. Zij beseffen heel goed dat zij gered zijn, en leven vanuit die genade. (net als Paulus)
Toch is hoogmoed de grootste valkuil voor de mens en dus ook voor deze mensen.
Zij zullen de bijbel haast opeten, elke conferentie bezoeken, bidstonden enz , en vertellen hoe groot de genade is..
Maar na verloop van jaren zal satan toch listig naar binnen sluipen en vertellen dat God jou nodig heeft en dat je zoals in de Bijbel vermeld staat; al herders en leraars behoort te wezen aangezien de tijd dat je al bekeerd bent. En je weet immers doordat je veel met God en de Bijbel bezig geweest bent meer dan anderen.....toch.?
Je zal heel goed kunnen beoordelen of anderen spreken vanuit het vlees of vanuit de Geest...toch?  Pas hiermee op..... hoogmoed....
Laat ik 1 ding vooropstellen; De Geest waait vanuit waar Hij wil. En God spreekt door iedereen. zelfs door een ezel.... (bileam)

Ik geloof dat het heel goed is om heel dicht te leven bij het besef dat je een ellendeling BENT , (ongeacht je lang of kort bekeerd bent en/of Christus volgt.) en leeft in een weerspannig lichaam op een zieke aarde.
Dat je ENKEL EN ALLEEN door genade een kind van God bent door geloof in de Here Jezus. Dat je ENKEL EN ALLEEN door genade zegeningen ontvangt en in overwinning kan leven op je zondige lichaam, gedachtes , hoogmoed, en een licht op deze donkere aarde kan wezen.
Want als je pas echt goed beseft dat je vanuit genade leeft en zult leven dan word je zelf ook genadig naar andere mensen. Dan besef je werkelijk dat we allemaal vanuit nature dor en dor slecht zijn.

Jezus gaf Zijn leven voor ons. Zodat wij kunnen worden zoals Hem !
Leef dicht bij de kern van het evangelie en bedankt God elke dag dat Hij zo'n ellendeling als u en mij gered heeft !

Dit betekent dus niet dat u een zondaar bent en het nooit wat met u zal worden...en God dus niet kunt behagen.
 Nee!  het betekent juist dat Jezus voor ons gestorven is terwijl wij nog zondaars waren! Dit bewijst hoe groot Gods liefde voor ons WAS.
Hoeveel des te meer IS Zijn liefde voor ons -nu wij Gods kinderen geworden zijn (door het geloof in het volbrachte werk van Jezus Christus)

Wat een geweldig voorrecht te beseffen hoe groot Gods genade voor ons is.
Daar kan je elke dag wel om huilen van geluk.

Dank u Jezuszaterdag 19 april 2014

Laat je niet kisten. Het Nieuwe Leven

In het boek "Kracht in je denken'' van Joyce Meyer las ik een geweldig stukje. Het hele boek is trouwens een aanrader.
 Voordat u dit boek gaat lezen wil ik u aanraden om eerst ''Strijd in je denken'' te lezen van dezelfde schrijfster
Deze boeken zullen u leven verrijken en zullen ervoor zorgen dat " vernieuwing van denken" optreedt in uw hoofd. Dit is ook waar Paulus in de Bijbel (Romeinen 12)  toe oproept: word hervormd door de vernieuwing van uw denken
Joyce Meyer weet waar ze over schrijft en preekt omdat ze uit ervaring en Goddelijke openbaring spreekt. Lees haar levensverhaal en kom tot de conclusie dat bij God alle dingen mogelijke zijn voor wie gelooft !

Zelf ben ik enorm gezegend door deze boeken omdat door het lezen van deze waarheid er in de afgelopen jaren verandering in mijn denken kon plaatsvinden. Dank u God.
Mede daarom zijn mijn vrouw en ik ook nu uit onze kist gestapt waar anderen ons in hadden gestopt of nog steeds in willen stoppen. We hebben ontslag genomen en zijn samen in ons avontuur en droom gestapt. Dit alleen door de Genade en Liefde van onze Papa in de Hemel.
Ondanks uiterlijke -de zogenaamde wereldse feiten- en uitgesproken ongeloof van andere mensen
weten wij 1 ding heel zeker:

ALLE DINGEN ZIJN MOGELIJK BIJ GOD VOOR WIE GELOOFT.

Hieronder het verhaal wat ik met u wil delen. Word erdoor opgebouwd en gezegend:

Lang geleden, voordat vele van de medische hulpmiddelen die we vandaag de dag hebben beschikbaar waren, raakte een jongetje kreupel en de artsen konden niets doen om hem te helpen. De moeder van het jongetje nam een oranje kistje en zette hem erin, maakte er een touw aan vast, knoopte het touw om haar middel en trok hem zo met haar mee zodat ze goed op hem kon blijven letten. Overal waar zij ging trok ze hem met haar mee.
Na verloop van tijd begon de jongen een gewoonte te ontwikkelen die de moeder niet leuk vond. Hij begon met zijn kist heen en weer te schommelen. Ze smeekte hem om ermee te stoppen, maar hij bleef doorgaan. Soms schommelde hij zo erg dat de kist omkiepte en hij eruit viel. Hoe vaak ze hem er ook weer in terugzette, hij bleef ermee doorgaan omdat hij had ontdekt dat hij er op die manier uit kon komen. Tot ieders verbazing leerde hij daarna al snel om te lopen en had hij uiteindelijk een geweldig leven.
Dat kleine jongetje deed iets wat de dokters en zelfs zijn liefhebbende moeder niet voor mogelijk hadden gehouden. Hij weigerde er genoegen mee te nemen om zijn hele leven in een kist te zitten waar iemand hem in had gezet.
Is er iets of iemand die jou in een kist heeft gezet waar jij uit wilt komen? Zo ja, laat je niet kisten! schommel heen en weer in je kist totdat je vrij bent. De Wereld en de mensen die erin leven zijn er experts in om ons te vertellen wat we wel of niet kunnen doen. Ze zijn niet altijd enthousiast over dingen die buiten de norm vallen of ongebruikelijk zijn. Ik heb keer op keer gezien hoe gewone mensen buitengewone dingen deden, omdat ze geloofden dat ze het konden en weigerden om op te geven.
Iedereen krijgt in het leven met uitdagingen te maken. Sommige mensen voelen zich volledig door hun uitdagingen overweldigd, terwijl anderen, zoals het jongetje in de kist, weigeren om op te geven.'
Mijn vraag aan jou is: Wil jij alle uitdagingen het hoofd kunnen bieden en succesvol zijn? Zorg er dan voor dat je mentaal bent voorbereid. Volgens Kolossenzen 3:2 is ''Je denken richten en gericht houden'' de manier om dat te doen. Zorg dat je waakzaam en voorbereid bent. Keer op keer denken en zeggen: ''Door Christus kan ik alles doen in het leven wat ik moet doen", zal je helpen om je denken te richten en gericht te houden. Dit zal je klaarmaken om in het leven te overwinnen. Vergeet niet dat een mens volgt waar zijn gedachten gaan!!
Laat geen ruimte in je hoofd voor negatieve gedachten zoals: '' ik kan gewoon geen moeilijkheden meer aan, of ''als er nog iets gebeurt word ik gek'' of ''als dingen niet snel veranderen geef ik het op''
Op dit soort denken zijn allerlei variaties en het kan zijn dat jij ook zo'n soort favoriete gedachte of uitspraak hebt die je gebruikt wanneer je je overweldigd voelt.
Besef je echter dat jij je daarmee eigenlijk al hebt voorbereid op een mislukking, voordat het probleem zelfs maar de kop opsteekt?
Het is helemaal niet sterk, bekrachtigend of overwinnend om te denken dat je gek zult worden of om te besluiten dat je het op zult geven. Dat is de houding van een verliezer, niet van een winnaar.
Zeg niet: 'dit doet mij de das om'' of ''ik ga hieraan kapot'' maar zeg liever: ''Ik heb dezelfde instelling als Jezus en deze beproeving zal in mijn voordeel werken''
Wees iemand die mentaal op iedere uitdaging is voorbereid en laat je niet ontmoedigen of uit het veld slaan! Vergeet nooit dat je zonder Jezus niets kunt doen (Joh 15:5) maar dat je door en met Hem alles kunt doen wat je in het leven moet doen (Fil 4:13)
Besluit dat je je niet zult laten kisten en dat je zult blijven schommelen totdat je kist uit elkaar valt.


zaterdag 25 januari 2014

seksualiteit zoals God het gemaakt heeft.

Seksualiteit ? Seks? Intimiteit?  lees de waarheid hierachter:
Waarom geen seks voor het huwelijk? ... Op deze vraag kreeg ik vroeger steevast het antwoord: ''Omdat het niet mag van God, dat staat zo in de Bijbel.''
Waarom dan niet?  en hierop werd steevast geantwoord: '' Daarom niet. Het mag niet'' .
Mijn gedachte hierover was: God geeft lichamelijke aantrekkingskracht en alles in mij wil ''dit'' daarom beleven met mijn vriendinnetje.
God heeft het zo gemaakt en daarna verbied Hij het, en moet het op Zijn manier ..zonder goede reden en uitleg...gewoon omdat Hij het zegt.
Doordat er vroeger en misschien tegenwoordig nog veel taboe rust op seksualiteit en het onderwijs erover  beperkt was kreeg ik niet de juiste boodschap mee over seksualiteit. Namelijk: zoals God het bedoelt heeft. Tegelijkertijd werd mijn beeld van God vervormd van liefdevolle Vader naar onbegrijpelijke wetten-God.


Nu vele jaren later, na schade en schande maar ook na goed onderwijs, openbaring en wijsheid weet ik wat ik kan vertellen aan mijn kinderen als zij mij deze vraag straks gaan stellen.
En dit wil ik delen mede via dit blog want de wereld moet weten het hoe en waarom van seksualiteit; hoe mooi en goed God het bedoeld heeft voor man en vrouw in een huwelijk.


Seksualiteit; Gemeenschap tussen man en vrouw zo heeft God het gemaakt.
God de Creator maakte het geheel zo mooi dat het lichamelijk perfect past; twee lichamen worden één. Ik geloof dat deze éénwording niet alleen lichamelijk is, maar ook geestelijk. Je ''logt'' als het ware in met de ander en ''download'' / deelt elkanders geest.
Hier zit een gigantische diepe betekenis achter! God is zowel man en/als vrouw- Man en vrouw samen weerspiegelen God; dus niet alleen de man of alleen de vrouw. God maakte ze allebei naar Zijn beeld.
Het moment van lichamelijke en geestelijke eenwording is dus Goddelijk bedoelt! en niet alleen maar als lichamelijke vervulling!
Het is jezelf compleet open stellen voor de ander, lichamelijk en geestelijk, dit moet je goed beseffen.
Zoiets deel je niet met zomaar iedereen, God heeft het ook bedoelt als gift tussen één man en één vrouw.
Het is als twee blaadjes die je op elkaar lijmt; dit word één geheel. Als je dit wil scheiden van elkaar zal je van alletwee de blaadjes stukken meescheuren. Zo is het ook als je meerdere seksuele contacten hebt met meerdere partners; je neemt flarden mee van de ander en je laat flarden achter bij de ander.
Het is als twee zelfklevende stukjes tape; hoe meer je deze op elkaar plakt en weer lostrekt, hoe minder zullen ze plakken. Ze verliezen hechting! Zo is het dus ook met de mens.
Als je veel verschillende seksuele contacten hebt gehad zal je moeite hebben om je te hechten in een huwelijk. Ik bedoel niet dat je dan ontrouw bent maar dat je je moeilijk kunt binden; compleet kan geven aan de ander, dus emotionele geestelijke hechting.
Ook zullen de ''ervaringen'' in je geheugen, in je ziel gegraveerd zijn en deze zullen ineens naar boven komen op een moment dat je met je partner gemeenschap beleeft.. Misschien voor sommige een extra stimulans maar denk je dan eens in hoe vernederend dit is voor je man of vrouw !
Ook kan de twijfel naar boven komen als je partner meerdere seksuele contacten heeft gehad; twijfel of je wel goed genoeg bent, en of de ander misschien wel ''beter'' was. Of jouw maten wel voldoen. Of jouw partner je vergelijkt, of je partner nog wel eens denk aan die ''ander''. enz.
Je bent door je ervaringen en door de ervaringen van je partner niet rijker maar juist armer geworden!
Het heeft je beroofd van compleet open en compleet vertrouwelijke gemeenschap zoals God het bedoeld heeft.


God heeft seksualiteit beschermd in een huwelijk. God heeft het zo bevolen OMDAT Hij wist hoe kostbaar en breekbaar de gemeenschap tussen man en vrouw is. God gaf het niet als doelloze wet!
Hij stelde het zo in voor ons! om ons te beschermen voor foute keuzes. God is liefde en heeft het beste met je voor! Deze ''wet'' toont Gods immense liefde voor ons.


Mannen en vrouwen, jongens en meisjes als je verkering hebt bedenk dan dit:
Deze tijd is DE tijd om uit te zoeken of jullie werkelijk bij elkaar passen, of jullie elkaar werkelijk op waarde achten, of jullie elkaar werkelijk de moeite waard vinden om te wachten op elkaar.
Om uit te zoeken of het alleen maar lichamelijke aantrekkingskracht en lust is, of dat jullie een echte diepgaande relatie willen opbouwen zoals God het bedoelt heeft. Met die echte seksualiteit in het huwelijk zoals God het gemaakt heeft en waar Gods zegen aan verleend word.
Weet één ding! Seks is nooit een ''dingetje'' wat je vrijblijvend doet!
Het is niet even lichamelijke vervulling, het is veel meer dan even een lekker gevoel. Het is geestelijk gezien iets eeuwigs, een verbintenis, iets wat zeer goed en gezegend is in een huwelijk tussen man en vrouw. Niet daarvoor of daarbuiten !
Dit is daarom ook één van satans grootste aanvallen om de mens te beschadigen.


Als je nu denkt; Nou ik heb deze fout/ zonde al begaan... wat een negatief verhaal voor mij...wat nu?
Of u bent wel altijd bij dezelfde man/vrouw gebleven en u bent de enige voor elkaar maar u had al wel gemeenschap met elkaar voor het huwelijk.
Beide gevallen zijn onreinheid! Zo simpel is het. niet meer en niet minder. Wie oren heeft hore.
De één weliswaar met meer negatieve gevolgen als de ander maar beide een zonde, een rebellie in de ogen van God.
Deze zonde tegen God is meteen indirect een zonde tegen jezelf; je bent niet meer vrij maar slaaf van deze zonde.
God wil je van deze zonde, dit juk, deze onreinheid vrijmaken. Word werkelijk vrij en ga ervaren hoe God seksualiteit bedoelt heeft in uw leven.
Belijd samen met uw partner deze zonden aan uw Hemelse Vader, vraag om Zijn vergiffenis hiervoor. Vraag Hem om u compleet te vullen met Zijn Reinheid en nodig Hem; de Creator van seksualiteit uit om aanwezig te zijn bij jullie gemeenschap. Bid om bescherming , vertrouwen en openheid bij elkaar zo als God die alleen kan geven.
Dank Hem voor dit moment want door en in het geloof van het volbrachte werk van Jezus Christus bent u na dit gebed vergeven en zal God u gaan openbaren hoe groot Zijn cadeau van seksualiteit is.
Welk verleden of welke omstandigheden wij ook meegemaakt hebben, Niks of Niemand, geen machten of krachten zullen ons vast kunnen houden daarin! Als u zich werkelijk hiervan bekeerd en u gelooft dat God alles nieuw maakt.


Dus geniet vanaf nu van de ware lichamelijke en geestelijke seksualiteit...zoals God het gemaakt en bedoelt heeft.
En als u het surrogaat als fijn vond! dan zal het origineel dit ver overstijgen!!

Wees gezegend

woensdag 25 december 2013

De Sabbatsrust vs Zondagsheiliging

Wat was het mooi geworden..
God keek naar de aarde die HIJ prachtig ingericht en ingekleurd had na 5 dagen van liefdevolle Schepping.
Elke dag had God Zijn Schepping aangezien en gezien dat het goed was. Tevens sloot HIJ elke dag af - ''toen was het avond geweest en het was morgen geweest; de ''..'' dag. (genesis)

De 6e dag werd nog bijzonderder want God maakte toen 'de kroon op de Schepping'  - de mens.
Deze dag zei God dat het ZEER goed was. En ook deze dag sloot God weer af.
Toen brak de 7e dag aan, dit was eigenlijk de 1e echte levensdag voor de mens. Zijn bedje was gespreid, God had alles geweldig gemaakt en als laatste de mens in dit paradijs geplaatst.
Wat wilde God nu dat de mens ging doen? Welke wetten en opdrachten gaf God aan de mens? Niks van dat alles... Het eerste wat God namelijk wilde was dat de mens zou rusten..
God legde geen opdrachten en wetten op maar gaf Zijn shalom, Zijn rust, Zijn vrede-  aan de mens.
Geen dienaren en slaven maar mensen gemaakt naar Zijn beeld, om relatie mee te hebben. Net zoals wij relatie willen hebben met onze kinderen. En net zoals wij onze pasgeboren kindjes beschermen met rust en reinheid.

Deze dag werd ook niet afgesloten door God: Gods bedoeling was en is namelijk dat Zijn kinderen voor altijd in- Zijn shalom, Zijn rust, Zijn vrede die alle verstand te boven gaat wandelen (Filipenzen 4:7)
Deze 7e dag is de sabbat. In welke omstandigheden u zich ook bevind, Gods shalom, Zijn vrede die alle verstand te boven gaat is beschikbaar! op elk moment! voor Zijn kinderen! want de 7e dag is niet afgesloten door God, de sabbat duurt eeuwig voort. Dit zult u zelf wel eens ervaren of misschien gezien hebben bij een broeder/zuster in Christus- Dat de omstandigheden verschrikkelijk zijn en er toch een rust, een vrede, een shalom is die onbegrijpelijk, onverklaarbaar is.
........... de sabbatsrust........ Dit toont Gods liefdesvolle hart voor Zijn kinderen aan

De sabbatsrust is dus een geestelijk iets.
 God is Geest en dus dien je de Bijbel ook te lezen in de Geest.
 Wat een gevaar ook als je de dingen van de Bijbel alleen naar de letter leest. Het lijkt zonder oneerbiedig over te willen komen op het volgende: 3 mensen hebben nog nooit een olifant gezien en hebben een blinddoek om.
De eerste tast de slurf en zegt: een olifant is net een slang, smal rond en lang. De 2e tast het oor en zegt: een olifant is heel slap als een soort tentdoek dat je zo op en neer kunt doen.
 De 3e zit op de rug en constateert: een olifant is heel log en gigantisch groot....
Wie had gelijk? ... snapt u wat ik bedoel.

Maar hoe maakt je dit nu praktisch in je leven want de Sabbatsrust en de Zondagsheiliging worden nog wel eens door elkaar gehaald.
Sommige christenen zeggen dat zondag de sabbat is en die moet geheiligd worden door te rusten, niet te werken, geen andere mensen aan het werk te zetten, 2x naar de kerk te gaan, geen televisie te kijken, en weet ik veel hoeveel meer eisen en wetten wat er allemaal wel en vooral niet mag op die dag...Hierbij word dan ook vaak verwezen naar de wet uit het Oude Testament.
Andere christenen beweren weer wel van alles te mogen op de zondag..

Laat ik vooropstellen dat de wet door God gegeven is en dus voor eeuwig is.
De wet is niet afgeschaft maar de wet is wel vervuld !   door Jezus.
Dus voor ons christenen begint alles bij Jezus! en niet bij de wet.
Bouw eerst relatie op met Jezus, leer Hem werkelijk kennen, zoek Zijn Hart, word vervuld van Hem voordat u zich druk maakt over allerlei wetten en regels. Eerst Jezus en daarna zal de Geest u vanzelf in de Waarheid , in het Goede, in de wet leiden. (Jeremia 31:31)
Dan zal de zondag ook geen juk wezen van Oud Testamentisch denken met plichten en verboden, maar juist een dag met hart en ziel gewijd aan God .
Waarom? Omdat je daar in alle vrijheid voor kiest en je geen juk voelt omdat je werkelijk vrij bent.
Gods leger bestaat namelijk niet uit dienstplichtigen! maar uit vrijwilligers !

Mag dan alles zomaar op de zondag? ...
Ik geloof dat als je werkelijk als EERSTE Jezus zoekt- je daarna geleid zal worden in deze en andere vraagstukken. Want dan zult u weten was Jezus gedaan zou hebben in een specifieke situatie.
Zou Jezus op de zondag genieten? en op welke manier dan?
Weet u niet wat Jezus zou doen? maar wel wat de wet voorschrijft?... Dan heeft u de wet op 1 ....en dus Jezus op 2..  (denk hier even over na)
Even ter verduidelijking: de wet word ook wel de bediening des DOODS genoemd (2Kor3:7) .
Jezus is de weg de waarheid en het LEVEN. (Joh 14:6)
Zoek dus eerst God en Zijn Koninkrijk! en de rest zal u bovendien geschonken worden. (Mat 6:33)

Als u Jezus ook echt zoekt boven alles zult u ook tot het besef komen dat het niet aan u is om te oordelen, over hoe een ander de zondag invult. (Rom 2:1)
Ieder heeft zijn eigen verantwoordelijkheid en zijn eigen relatie met God.
U kunt het niet eens zijn met de manier waarop iemand de zondag invult, maar kijk naar de vruchten die een persoon voortbrengt... hieraan zal de boom herkend worden. (Mat 12:33)
Als een persoon werkelijk met de Heer bezig is mag u er ook op vertrouwen dat hij of zij de zondag invult ter ere van God.  Op welke manier dan ook.
Of bent u rechter? ... Ziet u de harten aan?
Volgens de Bijbel zullen wij geoordeeld worden met de maat waarmee wij oordelen.... beseffen wij dit wel goed? (Jak 4:11)

Om nog even terug te komen op de zondag-
Ikzelf met mijn gezin vinden het niet nodig om op de zondag te werken of om dingen te doen die 'doordeweeks' ook gedaan kunnen worden.
Wij vinden het niet nodig om een ander voor ons te laten werken door bijvoorbeeld uit eten te gaan en dergelijke.
Wij vinden het een groot voorrecht dat er een dag is die vaststaat in deze drukke 7dagen- 24-uurs maatschappij om te genieten, te rusten, samen te zijn als familie, om christelijke samenkomsten te bezoeken, en geen dingen te doen die ''doordeweeks" gedaan worden.
Een bijzondere feestdag! Wij genieten ervan!
Omdat het uit vrijheid is, Omdat het geen wet voor ons is, Omdat wij het uit Liefde doen, Omdat wij het voor God doen, net zoals een ander het misschien op een andere manier doet ter ere van God.
Omdat wij het een voorrecht vinden om zelf niet te werken op zondag hebben wij zoiets van: Doe aan een ander niet, wat je zelf ook niet wil. (Mat 7:12) -  De wet van de Liefde dus - (Romeinen 13:8-10 ''zijt niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben; want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld. "....''  De liefde doet de naaste geen kwaad; daarom is de liefde de vervulling der wet'')
En als het toch een keer zou voorkomen dan voelen wij ons daar niet schuldig om! waarom zouden we?? ... snapt u ! Er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. (Romeinen 8:1)

De opvatting dat de mensen bij evangelische kerken dus zonder wet leven gaat dus niet op. (is ook weer oordelen)
Wij als gezin, kerken evangelisch en leven niet zonder de wet. Wij leven met de wet MAAR niet onder de wet!
Wij leven alleen onder, met, in en door Jezus !
En hoe meer wij Jezus gaan kennen gaan wij gelijken op Hem en komen we steeds meer tot besef dat ieder mens uniek is en zijn eigen verantwoordelijk heeft.
Hoe meer wij op Jezus gaan gelijken hoe minder zullen we bezig zijn met het beoordelen van andere mensen want de Bijbel roept ons op om eerst bezig te zijn met die balk in ons eigen oog. (Mat 7:3).
En deze balk is vaak al een levenslang proces van heiliging. Dus elkander scherpen in het geloof is goed (Spreuken 27:17) maar waakt voor oordeel, hoogmoed en veroordeling.
Waakt ervoor om geroofd te worden van kostbare tijd doordat u zo druk bent met allerlei bijzaken en andere mensen.
Dit is ook een truc van de satan- ons druk te laten wezen met dingen die niet het belangrijkste zijn.! Ze komen als het licht, en zijn halve waarheden.. zo werkt satan..
zoals: mag een kerstboom?, klopt de datum van kerst wel?. mag dit mag dat? enz
Hier kunnen wij hele dagen over discussiëren en over nadenken....... en dat is niet verkeerd...
MAAR; ZOEK EERST GOD EN ZIJN KONINKRIJK.
zoek naar het Vaderhart ! spit hiervoor de bijbel uit ! dan zal de rest u bovendien geschonken worden.

wees gezegend.vrijdag 6 december 2013

Een christen en tattoeages

Een christen en tattoeages.. ..mag dit ?

De ''wetgeleerden'' onder ons zullen meteen zeggen dat dit niet mag! Want in de Bijbel staat geschreven -in Leviticus- dat insnijdingen in het vlees niet mogen.
...
Dit gebeurt helaas nog vaak; een stukje tekst uit de Bijbel ''plukken'' en daarmee een ander veroordelen.
Ik vind het pure Bijbel-verkrachting want de mensen die zo fel gefocust zijn op dit gebod en daarom zelf geen tattoos nemen en anderen op grond van dit gebod veroordelen houden zich zelf ook niet aan die andere wetten die in hetzelfde tekstgedeelte genoemd worden. Zoals hun vrouw onrein verklaren in de maandelijkse ongesteldheid en alles wat zij aanraakt schoonwassen.. enz enz

Ik geloof dat we af moeten stappen van het ''wat is goed en wat is fout principe''
In plaats daarvan zouden we ons de vraag moeten stellen: WWJD - What Would Jesus Do ?
Wat zou Jezus doen? Hoe zou Jezus nu reageren? Hoe zou Jezus dit oplossen?
Als we dit zouden gaan doen met zn allen zou de wereld er een stuk beter van worden! Dan zou veroordeling, tweedracht, egoïsme, hoogmoed, haat en nijd, kerkscheuringen, enz uitgebannen worden.
Dan zouden we niet leven in de oude wet (Deut 20) maar in de nieuwe wet (Mat 5)
Dan zouden we God boven alles hebben en daaraan gelijk de ander liefhebben als onszelf...
We zouden leven zoals Jezus het ons voorgedaan heeft. Zoals het God zou behagen.
Daarvoor is Jezus gekomen. Het oude is voorbij en het nieuwe is gekomen.

Om terug te komen op de tattoeages - Zou Jezus een tattoeage nemen?
Ik denk zelf van niet..  Maar voordat ik dit uitleg wil ik vertellen dat ikzelf een grote tattoeage op mijn been heb.
Ik denk dat Jezus zou zeggen dat Zijn Vader het lichaam zeer goed gemaakt heeft (Genesis 1)
Als God het nodig gevonden had, had HIJ ons zelf wel 'versierd' met tattoeages.... denkt u niet?
Ik heb namelijk ook nog nooit een baby geboren zien worden met tattoeages...
Het lichaam is een tempel van de Heilige Geest en we kennen het verhaal dat Jezus ontzettend kwaad werd toen allerlei handelaren de tempel niet op waarde achten. (Joh 2:13-17)
Hij sloeg ze het tempelplein af... zo erg vond Hij het.
Die immens grote Liefde die passie uitwerkt....indrukwekkend gewoon

Nu geld dit niet alleen voor tattoeages want je kan geen tattoo hebben maar je lichaam, je tempel wel ontheiligen met drank, drugs, werk, sigaretten, seks enz enz...
Dus ook hier geld weer- Haal eerst de balk uit je eigen oog voordat je de splinter bij een ander probeert te verwijderen.
Heb respect voor de mening van je naaste. Niet altijd maar alleen je eigen visie! maar ga eens de dialoog aan met de ander. Dit zal uw (misschien wel) eenzijdige visie vergroten!

Zelf heb ik dus ook een aantal jaren geleden een grote tattoeage laten zetten.
Hier staat mijn levensverhaal. mijn liefdes en het kruis van Jezus getekend.
Of ik hier spijt van heb?  NEE.
Of ik hier trots op ben      JA
Of ik het nu nog zou doen?   Nee waarschijnlijk niet.
 Ik ben nu door, en met Jezus heel tevreden  met wie ik ben en hoe ik eruit zie.
Wat een ander ook vind en zegt - Je echte identiteit haal je alleen uit God.


zondag 17 november 2013

rage of ravage...?

Rage of ravage?
geschreven door: Margriet Bos
17-11-2013

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Het is een zogenaamde rage: de boeddha-beelden

Je kan ze tegenwoordig overal kopen: Blokker, Tuincentra enz.
En ook nog eens in verschillende soorten en maten.
Ik vind dat er veel mooiere beelden te koop zijn dan zo'n lelijk dik mannetje... maar smaken verschillen.

Maar mag je als Christen eigenlijk een boeddha beeld hebben?
In de Bijbel staat:
"U zult geen andere goden voor MIJN aangezicht hebben'' 
Dit zegt God in de tien geboden. De tien geboden leren ons dat een boeddha-beeld een afgod is.
Deut 7:26
''Neem ook geen afgodsbeelden in huis om die te aanbidden.. U moet er een afkeer van hebben want het zijn vervloekte voorwerpen''

Je zal misschien zeggen: Ik kniel toch niet neer voor het beeldje.
Een boeddha-beeld word gebruikt om te aanbidden.. misschien niet door Christenen.. maar wel door boeddhisten.... Dus waarom zou je er dan één in je huis neerzetten?

Ondanks dat je niet knielt voor deze beelden, kunnen ze ons wel afhouden van een relatie met God.
We moeten ons bewust worden van hun activiteiten in de geestelijke wereld.

Want is een boeddha-beeld wel zo onschuldig??
satan is gekomen om te roven, te stelen en te slachten (Joh 10:10)
Ten eerste wil hij niet dat je Christen word en als je dat wel bent, wil hij voorkomen dat je 'vruchtbaar' bent.
Daarom komt hij , met wat wij denken,  zogenaamde onschuldige beelden, feesten etc...
Het is MISLEIDING.

Heb je wel eens een Jezus beeld bij een moslim in zijn huis gezien?
Waarom hebben Christenen dan wel een boeddha beeld in huis?

''Rust u uit met de wapenuitrusting van God, om daarmee stand te houden tegen de krijgslisten van de duivel. Want onze strijd gaat niet tegen mensen van vlees en bloed maar tegen de overheden, de machten en de heersers van deze duistere wereld, tegen de geestelijke en bovenaardse machten van het kwaad.''


........................

zaterdag 2 november 2013

PAPA .. We kunnen je nog niet missen

PAPA....Jouw helderblauwe pretogen, ineens zwakke lichtjes
Jouw rossige volle wangen, ineens grauw en ingevallen
Jouw sprekende mond, ineens zonder woorden
Jouw gespierde schouders, ineens vel en bot
Jouw grote krachtige handen, ineens stil liggend naast je
Jouw krachtige borstkas, ineens in twee delen opengespleten
Jouw altijd lopende benen, ineens te zwak om je zelfs maar te dragen
Jouw onmetelijk hoge pijngrens, ineens morfine drinkende

Jouw trots, jouw kracht, jouw huis, jouw één meter vijfentachtig hoog prijkende tempel, ineens geveld door een nietige bacterie van enkele millimeters groot.

Jouw hart kloppende vol vuur, ineens tikkende als een waakvlam
Jouw hart vol van liefde, ineens vol met handen van chirurgen
Jouw aderen spuitende van wilskracht, ineens langzaam lopende vaten
Jouw herstellende lichaam, ineens de tegenslag in het hoofd
Jouw operatie, ineens drie operaties

Jouw zware weg,  jouw dans met het leven en de dood, jouw tranen, jouw pijn, jouw diepte, jouw strijd, jouw angst, jouw smekingen, jouw gebeden, jouw roepen, jouw hoop, jouw onverwoestbaar krachtige wil

Jouw duim prijkende in de lucht toen je naar de operatiekamer gebracht werd.
Jouw vinger wijzende naar boven
Jouw meteen vouwende handen na ontwaken van een 12 uur durende operatie
Jouw vertrouwen, jouw geloof, jouw God !
Jouw God die duidelijk aanwezig was bij ons allemaal in deze ineens heftige en emotionele periode
Jouw God die ons als gezin in Zijn armen nam en ons door de storm heendroeg
Jouw God die ons de kracht gaf
Jouw God die ons het geloof gaf
Jouw God die onze relatie en liefde voor elkaar en Hem verdiepte en bekleedde met puur goud
Jouw God die ons als gezin leidde in kringgebeden bij het ziekbed
Jouw God die sprak en zei: Alles komt goed

Jouw God wiens Naam is: IK ben wie IK ben
Jouw God die jouw Papa, Geneesheer, Leermeester en Koning is
Jouw God die deze periode markeert met Zijn Eigen Bloed
Jouw God die uitroept ''Het is Volbracht''
Jouw God, De  ENIGE en WAARACHTIGE God
Die God, Is onze God !!
Onze God die we danken, prijzen en eren voor Zijn genade en goedheid
Onze God die we danken, prijzen en eren voor Jouw herstel


Pap... we kunnen je nog niet missen
Pap....we houden van je

Pap... Gods beschermende Hand is op jouw leven
Zijn liefdevolle Oog ziet jou
Zijn stem zegt tegen jou dat je waardevol, uniek en ZIJN geliefde kind bent.
Zijn stem zegt tegen jou; Leef mijn zoon, LEEF ! Het oude is voorbij en het
nieuwe is gekomen

En tegen ons als gezin zegt HIJ; 
IK ben de Goede Herder
Mijn schapen kennen Mijn stem en luisteren daarna
Volg Mij want Mijn last is licht en Mijn juk is zacht
Heb Mij lief want IK ben Liefde
En heb elkaar ongeremd lief, geniet intens van elkaar  en het leven dat IK jullie heb gegeven.


Laten we deze mijlpaal die beschilderd is met het bloed van Jezus Nooit vergeten!
                            God is Goed !
in deze periode waren deze Bijbelteksten hoop  waarheid en leven
ps 1
ps 23
ps 91
ps 116
ps 118
Job 33 v 15-31


woensdag 30 oktober 2013

HALLOWEEN ... lees en huiver


Vandaag sprak ik mijn zuster en gaandeweg kwam het gesprek op Halloween uit.
Zij was in het ontstaan van het Halloween ''feest'' gedoken en haar bevindingen die gebaseerd zijn op feiten wil ik delen via dit blog.
Lees en huiver...

Op 31 oktober is het dus zover: Halloween . Deze dag is gebaseerd op de occulte satanische kalender; het is namelijk de occulte oudejaarsdag genaamd ''samhain''
Samhain is dus het occulte oud en nieuw feest.

Wie is samhain eigenlijk? -  samhain is 'the lord of dead' - de god van dood . Ook wel ''the horned god'' - de gehoornde god genoemd...
Halloween is een ''feest'' van angst en dood.

Op deze dag gaan de kinderen als het donker word verkleed met maskers de straat op.
Ze gaan langs de deuren en vragen daar om snoep.
Leuk en spannend voor die kinderen .....   toch? ....
Maar het idee erachter is helemaal niet zo leuk en spannend..
Het idee erachter is geestelijk
Het idee erachter is satanisch
Het idee erachter is precies zoals satan werkt: het lijkt onschuldig, het lijkt leuk, en over de rug van weerloze kinderen.
Bescherm uw kinderen! mensen, laat u niet misleiden en onderzoek op z'n minst waar u uw kinderen aan blootstelt.

De kelten geloofden dat er kwaadaardige geesten/ demonen op zoek gingen naar een lichaam op deze dag. 
Het is het 'feest' van een 'oude' geest in een 'nieuw' lichaam.  oud en nieuw feest... snapt u.
Het thema en de maskers zijn er allemaal op gericht om de geesten en demonen uit te nodigen.
Het is absoluut geen onschuldig verkleedfeestje!

Nu zult u misschien zeggen: dat geloof ik niet, of daar praat ik liever niet over, het beangstigd me dat geesten/demonen in een mens kunnen gaan.
WIE HOUD U VOOR DE GEK? STOP MET UZELF VOOR DE GEK HOUDEN
De Bijbel staat er vol van. Jezus genas mensen die bezeten waren door geesten, de apostel Paulus is er ook heel duidelijk over als hij zegt: 'onze strijd is niet tegen mensen maar tegen machten en krachten uit de duisternis"
satans opzet is om u te laten denken dat hij er niet is of u angst in te boezemen.

Als u zich openstelt voor een occult 'feest', als u zich begeeft op terreinen van satan, dan zet u zelf de deur van uw huis, uw lichaam open! ... en wie weet wat er naar binnen komt.
Een geest, een demon kan niks zonder lichaam, daarom trachten satan en zijn demonengeesten ons te verleiden.
Ons te misleiden! op allerlei gebied om zodoende een huis (lees lichaam) te veroveren.

En beetje bij beetje dit lichaam en mens in bezit te nemen . Dit kan een sluimerend proces van jaren zijn.
Waar denkt u anders dat bijv. alcohol, drugs, porno verslavingen vandaan komen?
Waarom horen we zo vaak van blinde woede of over de moordenaar van zijn eigen kinderen en vrouw dat hij niet wist wat hij deed, dat hij het zelf niet was, dat het leek of hij 'overgenomen' was...
Waarom zitten psychologen en psychiaters tot hun nek toe in het werk? Zijn er ellenlange wachtlijsten..?
Nu beweer ik niet dat alles demonische en/of geestelijke bezetting is. Er zijn ook genoeg andere redenen waardoor iemand 'geestelijk' ziek word.
Maar we moeten het zeker niet uitsluiten!
Als God één moment onze ogen zou openen voor de geestelijke wereld dan zouden we zien dat er een hevige oorlog gaande is om ons heen. (lees ook het Bijbelboek Daniël)

De roep door de Bijbel heen is om waakzaam te blijven, om onze ogen open te houden.
Bid of God u door de Heilige Geest alle misleidingen van satan openbaart en bid om kracht en wijsheid om deze te weerstaan.
Als u diep in duisternis geleefd heeft of nog steeds verslavingen en/of gevechten voert die onoverkomelijk lijken, laat dan een broeder of zuster in Christus voor u bidden. Laat iemand u vrij zetten in de machtige Naam van Jezus.
Zodat ''uw huis'' compleet gereinigd word door het krachtige alomreinigende  bloed van Jezus Christus , en hou daarna ''uw huis'' schoon; blijf dicht in Gods nabijheid.

Geniet van de vrede en rust van de overwinning aan het kruis.
Geniet van de genade. Blijf waakzaam.
U bent meer dan overwinnaar.
 


zondag 15 september 2013

Wat hebben kerk en voetbal gemeen?

Ik hoef niet naar de kerk... Waarom zou ik naar de kerk gaan? ...
Dit zei enkele maanden geleden een dierbaar persoon tegen mij..

Ik dacht -help-  en vroeg in gedachten  aan God om een goed en liefdevol antwoord hierop.
en God verhoorde mijn (schiet) gebed.

Ik mocht hem uitleggen dat -de kerk- niet een gebouw is, maar dat de mensen -de kerk- zijn. Broeders en zusters in de Heer.
Of dat nu in een prachtig eeuwenoud gebouw is, of dat mensen op een andere plek met elkaar het evangelie beleven, dat maakt niet uit.
In de Bijbel staat niet voor niets- Waar 2 of meer mensen in Mijn Naam bijeen zijn, daar zal IK zijn.
Veel mensen leggen de nadruk op- de kerk- als gebouw...
Vaak zien we dan ook dat deze nadruk alleen op zondagochtend en avond beleeft word. De rest van de week zit het kerkgebouw dicht, en is de drukte van de week 'genoeg' .

De kerk is geen gebouw ! De kerk zijn wij !

Na dit gezegd te hebben was zijn antwoord :  Waarom ga jij dan zondags nog naar de kerk (het gebouw) ? Als ik het ook zelf thuis kan beleven !
Op deze vraag had ik gehoopt,  en wetende dat hij een liefhebber van voetbal is, stapte ik in zijn wereld.

- Ik merkte op dat  het vast geweldig was om voetbal ,en alles wat met voetbal te maken heeft, te bekijken op de levensgrote flat-screen, aan de muur van zijn riante appartement.
Hij knikte instemmend. ja heerlijk om je passie, hobby en leven intens te beleven.
Ik vroeg hem waarom hij dan nog naar het voetbalveld ging? als hij heerlijk op de bank zijn passie kon bekijken en beleven.
Zijn antwoord liet niets aan de verbeelding over; Om daar de sfeer, het familiegevoel te proeven, te juichen ,te zingen en te klappen voor de club. Zijn gevoel intens te beleven langs de zijlijn.
Om een drankje te drinken met zijn vrienden, elkaar op te peppen of samen te genieten, verdriet te hebben of intens gelukkig met elkaar te zijn.
Samen te strijden tegen de tegenstander, één te zijn in passie, kracht, liefde en moed.
Wauw.. Geweldig als iemand zo mooi zijn passie kan uitdrukken.

Ik vertelde hem dat hij nu net zelf het antwoord had gegeven op zijn vraag aan mij; waarom ga jij zondags naar de kerk ?.

Nou simpel ;  Om daar de sfeer, het familiegevoel te proeven, te juichen, te zingen, en te klappen voor onze God! Om daar mijn gevoel intens te beleven.
Om een drankje te drinken met mijn broeders ,zusters en vrienden, elkaar te bemoedigen, samen lief en leed te delen, te lachen, te huilen en te bidden met elkaar.
Om samen te strijden tegen de tegenstander. (satan) één te zijn in passie, kracht, liefde en moed.

Een glimlach kwam om onze monden.
Onze ogen schitterden
We begrepen elkaar.
En Psalm 133 vers 1 klonk in mijn hoofd;

''Hoe liefelijk is het dat zonen van hetzelfde huis, als broeders samenwonen
  Daar het liefdesvuur niet word gedoofd''
 

maandag 19 augustus 2013

wedergeboren uit WATER en GEEST

Johannes 3: 5 '' Tenzij iemand geboren wordt uit Water en Geest  kan hij het Koninkrijk God niet binnengaan''


Wat is eigenlijk het Koninkrijk Gods? word in dit tekstgedeelte de hemel bedoelt? iets wat plaatsvind na ons leven hier op aarde? 
Nee, Gods Koninkrijk is hier al op aarde , dit is nog niet in Zijn volle volheid -dit zal plaatsvinden als Jezus voor de laatste keer terugkomt, dan zal Hij onze laatste vijand -de dood- verslaan en zal de volheid van het Koninkrijk komen. Maar wij hebben nu al wel een voorsmaak daarvan hier op aarde.
''Uw wil geschiedde zowel op aarde , zoals in de Hemel.''

Het Koninkrijk Gods is in je, zegt Jezus.
Als je een bekeerde christen bent, komt God zelf in je wonen.
Gods Koninkrijk woont dan in je. Je voelt en ziet het, door de Heilige Geest die het je openbaart.

Je ziet het....     maar in johannes 3:5 staat - binnengaan...

Laten we een vers eerder lezen -  namelijk johannes 3:3/4  - Hier staat  '' Tenzij iemand wederom geboren word, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien.

Dus tussen Gods Koninkrijk zien en het binnengaan zit nog wel een verschil...
Wat is dat verschil?                 Volgens de Bijbel  - het water-

Ik zal het verduidelijken met een overzicht:

1 Jezus aannemen als je Heer en Verlosser, als Zoon van God. Jezelf bekeren, zonden belijden Hem volgen.   -  Hier word onze Geest gered   (lees 1 joh 1:8) Alleen door Jezus sterven en opstanding worden wij gered van de eeuwige straf. Niets anders kan hier iets aan bijdragen of iets vanaf nemen.
Dit geschenk heeft God voor iedereen gegeven die in Hem (Jezus) gelooft. Lees Joh 3:16 ''Want zo lief had God de wereld dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft opdat een IEDER die in Hem gelooft niet verloren ga maar eeuwig leven hebbe.''
God heeft dus als Eerste gekozen voor ons, door middel van Zijn Zoon.

2 God komt in ons wonen. Dit is de diepe transformatie die de Heilige Geest in ons hart bewerkt.
God wil Zijn Heilige Geest, De Geest der Waarheid diep in ons laten werken om ons zuiver te maken -   Dit is de geboorte uit Geest. - de wedergeboorte waar joh 3:3/4 over praat.
Dit is een levenslang proces van geestelijk sterven van onze 'vleselijke' ziel .

Nu zie en voel je het Koninkrijk God, alleen zal je nog kracht missen en merken dat je dingen opmerkt en ten strijde trekt maar niet  'meer dan overwinnaar bent' .
Dit is precies wat beschreven staat in Romeinen 7   (vers 13-26)   ''Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods?  )

Maar !!  ...  Wij mogen doorgaan naar Romeinen 8 ! Wij mogen het Koninkrijk Gods binnengaan.
God heeft ons de mogelijkheid gegeven om kinderen (en erfgenamen) van Hem te worden.
(lees romeinen 8, en geloof dat dit ook voor jou geldt ! )

Hoe dan?... Hoe gaan wij het Koninkrijk Gods binnen?   Volgens de Bijbel met deze stap:

3 De (weder) geboorte uit WATER -   de doop door onderdompeling. de geloofsdoop. de Bijbelse doop
Zelf ervoor kiezen om te sterven in het watergraf aan je eigen leven en verrijzen uit het graf door, en met Jezus in je nieuwe leven (opwekking uit de dood)
Dit is een grote stap in je bevrijding. Je laat zien aan de mensen en de geestelijke wereld dat je Jezus volgt in Zijn dood en verrijzenis.
Hierdoor zal een enorme kracht van God in je vrijkomen om het proces van heiliging van je ziel te bekrachtigen en te volbrengen.
Vreugde , rust , kracht .... Meer dan overwinnaars !
We kunnen nu vrij Gods Koninkrijk in en uitgaan en bewegen in de identiteit die God voor ons bedoelt heeft.

Dus deze stap is van wezenlijk belang. Ik wil jullie uitdagen om deze stap te gaan onderzoeken.
Onderzoek hoe God de doop bedoelt heeft. Onderzoek Gods woord hiervoor- De Bijbel.
 
Veel mensen zijn door hun ouders ''opgedragen'' aan God d.m.v de z.g.n ''kinderdoop''
Dit is een mooi iets... maar dit is volgens mij niet de Doop welke de bijbel bedoelt.
(Alleen door het geloof en het uitspreken/belijden hiervan word je gered. aan deze 2 eisen kan een baby niet voldoen)

Dit maakt niets uit voor je redding want alleen door Jezus ben je gered. Maar maakt wel dat je niet tot je volle bestemming in je leven hier op aarde komt..
Hierbij wil ik weer terugverwijzen naar Johannes 3:3-5. Ik heb dit hierboven uitgelegd.
Onderzoek het zelf. Vraag de Heilige Geest de waarheid te openbaren.
Geloven is niet simpelweg een kerkleer aanhangen.
Geloven is zelf onderzoeken.
Geloven is God boven mensen zetten
Geloven is het beste voor jezelf en je kinderen zoeken.
Geloven is dat God je het beste geeft.
Geloven is dat de wereld een leugenaar is.
Geloven is dat God Waarheid is.
Geloven is dat God het beter weet dan mensen.
Geloven is een persoonlijke relatie met God.
vrijdag 19 juli 2013

Meest wrede daad uit de geschiedenis van de mensheid

Dit heb ik voorin in mijn Bijbel geschreven, en wil ik delen met jullie:

God is niet de oorzaak van onze moeilijkheden, en bovendien heeft Hij ons niet alleen gelaten in onze problemen.
God kwam en leefde temidden van ons, Hij werd mens , Hij maakte alles mee wat wij meemaken, en zelfs nog veel meer dan dat
De oorzaak van onze moeilijkheden is  ons eigen egoïsme. (jakobus 1:13)

God schiep de mens, maar deze verwierp Hem
God stuurde boodschappers en profeten om de mens eraan te herinneren dat Hij hen geschapen had. maar de mens stenigde en vermoorde deze.
Tenslotte kwam God zelf. De Schepper stapte in Zijn Schepping, maar het schepsel weigerde zijn Maker te erkennen! Sterker nog...
Het schepsel mishandelde en nagelde zijn Schepper aan een kruis!

Wat deed de Schepper toen?

Hij vormde deze meest wrede daad uit de geschiedenis van de mensheid om tot bron van vergeving! voor de mens!
Wij hebben Hem gedood, maar Hij gebruikt deze daad van egoïsme als bron van vergeving voor ons

Dus God heeft in alles voorzien (Heilige Geest)
God heeft alles volbracht           ( kruis)
God wacht nu totdat jij vrijwillig komt
..dat is Liefde

Gods kinderen in de derde-wereld landen

Matheüs 6:26 " Ziet naar de vogelen des hemels: zij zaaien niet en maaien niet en brengen niet bijeen in schuren en toch voedt uw hemelse Vader die; gaat gij ze niet verre te boven''

God zorgt voor de vogels, hoeveel des te meer zal Hij niet zorgen voor Zijn kinderen?

Vaak hoor ik hierop deze reactie: ''Hoe zit het dan met de mensen in de arme landen?''  God zorgt niet voor hen'' ...
Ik snap deze reactie wel, maar zwart-wit gezien word dus de Bijbel in twijfel getrokken....
Gods Woord word in twijfel getrokken...

Gods Woord is de enigste waarheid in ons leven!  Blijf waakzaam!

God zorgt ook voor de mensen in de "arme" landen, hoezo hebben wij het beter?, hoezo denken wij dat God niet zorgt voor hen?
Is al onze luxe niet juist een bedreiging voor ons geestelijk leven? Wij zijn verzadigd door eten, drinken, televisie, internet, werk enz-  dus God ECHT zoeken en smeken om vervuld en verzadigd te worden door en met Hem ...doen wij niet
De mensen in de derde wereldlanden zien er arm uit en hebben het werelds gezien slecht... maar dat betekent niet dat God niet voor hen zorgt.
Deze mensen zijn veel sterker in hun geloof, veel krachtiger in hun geloofsbeleving en gebed, ze leven veel dichter bij en in de Heilige Geest van God. verzadigd door de Geest.
 Waarom denkt u dat er daar dagelijks zulke wonderen en tekenen  gebeuren ,  door handoplegging en gebed demonen en ziektes worden uitgedreven in de naam van Jezus.
Deze mensen zijn lichamelijk arm maar geestelijk vele male rijker dan menigeen van ons rijke westerlingen. God geeft hen dus iets wat veel belangrijker is!  Dit is niet mijn mening ,maar dit staat in de bijbel- lees Jakobus 2.

Sommige kerken en mensen onder ons vasten nog wel eens. Dit doen ze niet vanuit het oud-testamentische principe (de wet) ,maar vrijwillig omdat ze dan veel dichter bij God komen in gebed.
Doordat het lichaam niet verzadigd is gaan ze vele malen dieper en worden ze geleid door de Geest.
Grote openbaringen zijn het gevolg, en Gods stem word goed verstaan.

Dus mijn conclusie is: De Bijbel spreekt de waarheid:  God zorgt wel degelijk voor Zijn kinderen in de "arme" landen.
Dat ze honger en dorst lijden en in een krot leven.... dat is onze schuld ! Door het egoïsme van de mens zijn de aardse rijkdommen oneerlijk verdeeld.
De ene heeft 3 miljoen op zijn rekening staan, terwijl de ander door de resten van een vuilnisbelt kruipt op zoek naar wat etensresten...

Word de derde wereld niet kunstmatig in stand gehouden? zodat wij goedkoop onze kleren en dergelijke kunnen krijgen?
Is het niet zo dat als wij alles evenveel eerlijk zouden verdelen- zoals dat gebeurde in de eerste gemeentes (zie handelingen)  wij allemaal meer dan genoeg zouden hebben?
Ik weet zeker dat wij ALLEMAAL meer dan genoeg zouden hebben ! Want God heeft in ALLES ruimschoots voorzien. Ook in goud en zilver, olie, voedsel enz.
Alles is , en door God ... voor ons.

Jammer alleen dat ons egoïsme , onze -eigen ik- zo bang is om te weinig te hebben. Net zoals het volk Israël in de woestijn toen het voedsel (manna) uit de hemel regende- Ook hier waren er mensen die meer meenamen dan zij opaten, en zij sloegen dit op in hun voorraad...
U weet wat er mee gebeurde: het eten was de volgende dag verrot... Omdat God het niet zo bedoeld had... en heeft!
U zult nu misschien dit antwoord hebben; Het geld wat wij geven word ''geroofd'' door de directeuren en bestuurders van zo'n fonds. Dit zal bij sommige zeker voorkomen...en dat is dus ook precies wat ik zeg: EGOÍSME . wederom egoïsme van mensen die willen verdienen over de rug van andere mensen.

De mens is aangetast door de zondeval , maar God is goed en trouw ! dus laten we stoppen Hem de schuld te geven of Zijn almacht in twijfel te trekken.
Laten we eerst bij onszelf aankloppen, en onszelf eens goed bekijken.
Daar worden we allemaal beter van.

maandag 17 juni 2013

geheimpje...

Er is iets wat mij opvalt ,als ik de Bijbel opendoe en de allereerste regels lees: Genesis 1 : 1-3
''in den beginne schiep God  de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig, en duisternis lag op de vloed, en de Geest Gods zweefde over de wateren.
En God zei; ER ZIJ LICHT. en er was licht. ''

Hier staat dus eigenlijk dat de Schepper begon met het maken van licht in de duisternis.
- LICHT WAS DE EERSTE LEVENSVOORWAARDE VOOR VERDERE SCHEPPING-

Dit vind ik een mooi gegeven, want ik geloof dat dit ook geld voor het ''geestelijke'' - Waar licht is (God is Licht) moet de duisternis wijken (satan is duisternis)
Licht is waarheid, en de waarheid maakt (de weg) vrij  voor verdere schepping en zegening

Wat ik hiermee wil zeggen is dit:  Wees transparant, heb geen geheimen ! leef in de waarheid, leef in het licht zodat je niet struikelt! (of satan je laat struikelen)
''uw woord is een lamp voor mijn voet, en een licht op mijn pad''  Psalmen 119:105

De wereld zal je vertellen dat iedereen wel geheimpjes heeft.... Ik heb ervaren in mijn leven dat een leven met geheimen  een leven is ,waar je een slaaf bent van angsten en leugens.
We noemen dat ''leugentjes om bestwil'' toch......
Nou een leugen om bestwil bestaat niet... een leugen hoe groot of klein ook... is een leugen. En het zal je parten spelen, ook al merk je daar misschien (in eerste instantie) niets van.
Ik heb ervaren in mijn leven dat de waarheid waarlijk vrij maakt! En ik heb ervaren dat toen ik het licht liet schijnen over mijn duisternis , er ineens verdere schepping mogelijk was...
- LICHT IS DE EERSTE LEVENSVOORWAARDE VOOR VERDERE SCHEPPING -

Ik heb jaren lang op, mijn manier gevochten voor mijn idealen, en liefdes... maar het lukte me niet..
Tot het moment dat ik compleet waarheid vertelde aan mijn vrouw en dichtbijstaanden.
Vanaf dat moment kon God verder gaan met verdere schepping in mij... In mijn huwelijk, In mijn gezin, In mijn hoofd, In mijn lichaam. In mijn ziel. In mijn Geest. En ook in mijn vrouw -zij kreeg bovennatuurlijke kracht, doorzettingsvermogen, liefde, genade en wijsheid, om te doen zoals Jezus het ons voorgedaan heeft- zelfopofferende liefde en genade.
 Mijn vrouw is een voorbeeld. een vrouw zoals God het bedoelt heeft. een echte volgeling van Jezus. Zij heeft mij geleid naar Jezus, en niet alleen door woorden .. maar ook door daden!. Ik ken niemand die zoveel wijsheid heeft en zo krachtig is als MIJN vrouw!  Dank u God!.

 Ik ken nu het transparante leven. Het leven waarbij je IEDEREEN gewoon eerlijk en recht in de ogen kan aankijken.
Leven in het licht. Leven waarbij je God de mogelijkheid geeft om ''verder te gaan met scheppen'' in je leven.  En dat zien wij ook gebeuren in ons leven.  Only by Grace !

Haal het 'vangnet' wat satan boven je gespannen heeft neer -door compleet waarheid te vertellen aan degenen die dit dienen te weten. Ga eerlijk en getrouw door het leven.
Haal het 'vangnet'' neer- die Gods zegeningen en verdere schepping voor u (gezin/kinderen enz)  tegenhoudt!
Dit is een betere oplossing dan altijd maar God de schuld te geven, dat God u niet zegent ...( dit deed ik altijd..) .
Nu weet ik dat God wel degelijk zegeningen stuurt, maar dat wij ze door verblindingen (vangnet) van satan niet ontvangen. en dan ook nog erbij fluistert dat God u straft of niet wil zegenen.
Geef die overwonnen gevallen engel geen kans!
Leef in het Licht!


   
                        zaterdag 8 juni 2013

Welke Ferrari bent u ?

Vandaag wil ik het hebben over een wel hele mooie auto : De Ferrari.
En deze auto wil ik in vergelijking zetten met de mens : De kroon op de Schepping.

De Ferrari is een prachtig vormgegeven auto. Alles straalt kracht en klasse uit, zowel van buiten als van binnen. Uniek vormgegeven, en ongeevenaard in zijn soort. De makers ervan hebben hier hun ziel en zaligheid in verwerkt.
Meestal zijn ze uitgevoerd in de kleur rood.
Als de motor loopt, komt er een geluid uit de uitlaatpijpen ,als die van een brullende leeuw.
De motor is zo krachtig dat het overeenkomt met wel bijna 500 paarden!

Wij mensen zijn ook allemaal Ferrari's  Wij zijn uniek gemaakt, ongeevenaard, alles straalt klasse ,kracht en bijzonderheid uit. God heeft ons perfect gemaakt! Zijn Levensadem , Zijn Hart , Zijn ziel heeft Hij verwerkt in ons. de kroon op de gehele Schepping.
Als wij Jezus als onze Heer en Verlosser hebben zijn wij ook uitgevoerd in de kleur ROOD. Dan zijn wij ondergedompeld, gereinigd en compleet gekleurd door het kostbare bloed van Jezus.
Onze motor maakt het geluid als die van een brullende leeuw. De leeuw van Judah:  God zelf !
De motor die zo krachtig is, immens krachtig! dat wij dingen doen, die we zelf voor onmogelijk houden: De motor genaamd :  de Heilige Geest.

Toch zijn er verschillende mensen, en dus verschillende Ferrari's : Ik wil er 4 uitdiepen:

-Ferrari zonder motor:
dit is mooi om te zien, maar onbruikbaar. is een showmodel. doet niet waar de auto eigenlijk voor gemaakt is, namelijk rijden.
Dit zijn mensen die leven, denken , voelen en reageren zonder de de Heilige Geest. Zij kunnen heel veel voor de kerk of gemeente betekenen. Veel uit de bijbel lezen. Maar zonder geleid te worden door de Heilige Geest, doen zij dit vanuit religie, vanuit angst of eigen verdienste.
Ook word de bijbel gelezen vanuit een z.g.n ''allesverklarende'' menselijke manier. Gods geheimenissen worden niet geopenbaard. Hier zijn helaas vroeger kerkscheuringen door ontstaan.

-Ferrari die te lang stil staat:
Alles gaat vastzitten, vloeistoffen drogen op, of verouderen, het rubber droogt uit ,er komt roest aan de auto. Al met al : de auto gaat ontzettend hard achteruit met de kans dat de auto moeilijk ,of nooit meer aan de praat komt.
Dit zijn mensen die 'gereden'' hebben in Gods koninkrijk, maar op de 1 of andere manier de auto stilgezet hebben. Misschien door drukte ,de ander door teleurstelling ,weer een ander door voorzichtigheid of meningen van andere mensen..
De waarheid is dat als je niet in 'het vuur blijft'  , je heel hard afkoelt ! Blijf God zoeken in gebed en Zijn Woord. Blijf samenkomsten bezoeken, Zorg voor inspirerende mensen om je heen. Het geloof is niet saai- integendeel- het kan je vol in vuur en vlam zetten, zodat je kan rijden en scheuren  , en dus volop doet, waarvoor je gemaakt bent.

-Ferrari met verkeerde brandstof:
Deze zal sputteren, horten en stoten. zwarte rook uitstoten, onregelmatig lopen. Zal niet functioneren hoe hij behoort te functioneren.. omdat hij niet gemaakt is voor deze brandstof.
Onderzoekt alles / check alles aan de hand van Gods Woord.   Het is heel belangrijk welk onderwijs je volgt. Welke kerk je bezoekt, welke mensen je invloed laat uitoefenen op je leven!
Wat je toelaat aan je ogen om te zien, en je oren om te horen ! Er staat niet voor niets in de bijbel: Waak voor de vensters van je ziel (ogen en oren)
Het zal je namelijk maken tot wie je bent..  Dit is wetenschappelijk bewezen.

-Ferrari waarbij de koppeling slipt:
Auto maakt veel kabaal, maar komt haast niet vooruit.. de krachten van de motor worden niet goed overgebracht op de auto.
Dit zijn mensen die veel 'kabaal' maken. Die wel de motor (Heilige Geest) ontvangen hebben, en de koppeling laten opkomen (over de geopenbaarde wijsheid praten)  maar verder niet volledig het geopenbaarde in werking stelling... Telkens laten zij zich door omstandigheden of mensen ontmoedigen, en drukken zij het koppelingspedaal weer iets terug. Hierdoor praten zij dus veel over bijbelse waarheden, maar zijn  ''ongehoorzaam'' dit echt uit te voeren..
Dit is jammer. deze mensen hebben alles tot hun beschikking... maar zetten net niet die stap om de koppeling volledig  los te laten komen, en zodoende volledig  vrij , met 300 km per uur naar hun bestemming te racen!


Lijkt mij dat iedereen toch gewoon die RODE immens krachtige unieke goedlopende Ferrari wil zijn. die doet waar hij of zij ECHT voor gemaakt is.


Welke Ferrari bent u ??
De keuze is aan u ....  U kunt zijn wat u wilt zijn... dat is vrijheid....  

 

maandag 3 juni 2013

Het Nieuwe Verbond

Dit blog is n werkstuk compleet gebaseerd op de Bijbel. waarin ik een aantal Nieuw testamentische thema's uitdiep. Alles is terug te vinden in de Bijbel (zie ook tekstverwijzingen) .de leidraad en enige waarheid in dit leven.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Het Nieuwe Testament betekent letterlijk: Nieuw Verbond. In de bijbel staan zowel het O.T als het N.T

Het oude verbond bestond eruit dat God zijn verwachtingen gaf t.a.v de mens bestaande uit wetten en regels. De mens moest ze allemaal houden, zodat hij heilig voor God zou zijn, en God hem zodoende  kon zegenen, met de mens kon ‘wandelen’ en relatie kon onderhouden.

Dit verbond was afhankelijk van de prestaties van de mens. God liet daardoor de mens zien dat zij een verlosser nodig hadden! Hij maakte het verlangen in de mens wakker, verdiepte de mate van afhankelijkheid aan God , overtuigde hem van zonde en onvermogen.

 Het lukte de mens niet om relatie te onderhouden met God.

God gaf de wet om de mens te overtuigen van zonde, te overtuigen dat de mens en God elkaar nodig hebben, zowel om de mens te redden, en hem de kracht te geven om te wandelen met God.

God heeft de mens zo lief dat HIJ  ons eerst liet zien dat wij ertoe niet in staat zijn…. Maar HIJ wel !! 

Nadat de mens overtuigd was van zijn onvermogen ‘’heilig’’ te zijn ,zei God: IK zal voorzien. IK zal een verbond met jullie sluiten. IK zal jullie tot God zijn en jullie zullen MIJN kinderen/volk zijn (jer:31-33)

Dat is Liefde! Dat is Genade!

 Het nieuwe verbond is voltrokken door het bloedoffer van Jezus/God zelf (math 26:28)  Het kon alleen volbracht worden door ZIJN volmaakte werk!  Wij zijn door Jezus sterven en verrijzenis HEILIG ! en volkomen RECHTVAARDIG.  Wij zijn aangenomen tot kinderen van God. En niet alleen kinderen, maar ook erfgenamen! (gal 4:7) Door Jezus hebben wij de belofte van een vernieuwd denken en hart, God zal leven in ons. De wet zal in ons binnenste leven/geschreven zijn. Gods liefdesregels.

Wij kunnen een relatie met onze Vader onderhouden. Wat geweldig om te beseffen! Dat wij ‘kleine’ mensjes contact en relatie hebben met die Grote God die alles gemaakt heeft. Die de zon en maan en sterren als lampjes ophing in het universum, die ZIJN levensadem in een maaksel van aarde en stof blies, waardoor het ging leven.          


 De rol van erfgenaam (huios/volwassen zoon) die de kracht en bevoegdheid heeft om te geven en te zegenen is werkzaam door de uitstorting van de Heilige Geest in ons. Het is door geloof dat de H.G begint te werken en de beloften ten uitvoer brengt in onze levens. Alleen door geloof dat  door God gegeven is, door God gegeven onderwijs en innerlijke openbaring dat we de betekenis ervan inzien zodat erin geloofd kan worden. De Heilige Geest is een ‘gentlemen’ en werkt in de mate dat we ons aan Hem overgeven, Hem eren of bedroeven.

Hij is de Geest van Waarheid, van Kracht, van Genade, van Geloof . Hij is zelf de bezitter en drager en communiceerder van alle beloften, van het verbond ,en de openbaarder en verheerlijker van Jezus

Wat een geweldig geschenk! God liet ons niet als wezen achter hier op aarde maar Hij voorzag in Zijn Geest in ons! (pinksteren/uitstorting H.G)

 Hoe meer we ons ‘overgeven’ aan Hem, hoe meer zal de betekenis van het nieuwe verbond ons geopenbaard worden. De betekenis dat wij ‘de erfenis’ nu al gedeeltelijk hebben en straks in zijn volle volmaakt terugkomt. Het Koninkrijk Gods. Het evangelie waarover Jezus vertelde.

 Jezus kwam niet alleen om te sterven. Hij kwam ook om ons een voorbeeld te geven. En Hij vertelde en demonstreerde de liefde van God, het Hart van de Vader.   En Hij verrees uit de dood.
Hij is niet alleen plaatsvervanger in de dood, maar ook in het leven!!

Wij zijn met Hem gestorven in Zijn dood en met Hem opgestaan. Jezus is ons leven geworden. Jezus wil letterlijk Zijn leven in ons leven! waarbij ons zondige onvolmaakte leven vervangen word met het Zijne. Hij wil ons vrede, overwinning ,heiliging ,kracht enz worden . Zoals Galaten 2:20 zegt: Niet meer ik leef. Maar Christus in mij.

De ‘geloofsdoop’ laat dit ook echt goed zien:  Het volledig ondergaan in het (water) graf . je sterft onder  water. Je sterft vrijwillig omdat je een vast vertrouwen en geloof hebt dat God je  weer opwekt! Een nieuwe schepping! Het oude is voorbijgegaan!  Door en in Jezus!
gestorven aan het 'huwelijk'' met de zonde (ondergaan) en getrouwd met Jezus (opstaan) in een nieuw leven!

En dat betekent ook dat je een leven mag leiden in complete overwinning. (romeinen 8)  Nu al ! hier op aarde. Jezus zei niet dat het zonder problemen zou zijn, maar wel dat Hij zal voorzien!

 
Jezus was een voorbeeld voor ons allen

Jezus was volkomen mens! Hij had Zijn Goddelijkheid afgelegd

Jezus heeft alle verzoekingen meegemaakt.. Hij zondigde niet! (hebr 4:15)

Jezus weet wat wij voelen en doormaken, Hij is daar ook geweest, en erger dan dat!

Toch bleef Hij sterk en zondigde niet. Demonstreerde het Koninkrijk Gods op aarde, was benaderbaar zelfs door de ergste zondaar, was één en al liefde.  Hij was de belichaming van God  Wie Mij (Jezus) gezien heeft ,heeft de Vader gezien .

Wij hebben een hogepriester die ons begrijpt op ALLE gebieden, door Zijn striemen zijn wij genezen, Zijn bloed kocht ons vrij

Wij hebben terug wat satan ons geroofd had Laten we daar dan ook in wandelen! Want de opzet van satan is: om ons te laten geloven dat we nog zondig zijn, en dat God boos op ons is.

Wij hebben een geschenk ontvangen dat duur betaald is N.m door het kostbare bloed van Jezus! God verwacht van ons dat wij dit geschenk aannemen en niet laten wegroven! Strijd de Strijd!

Jezus was zo krachtig omdat Hij bleef staan in die Waarheid! Laten wij dit ten voorbeeld stellen. Net als Jezus blijven we staan in de STATUS en WAARHEID die God ons gegeven heeft.

 
Wij mogen het Licht en het zout van de wereld zijn. De schepping kijkt reikhalzend uit naar het opstaan van de zonen Gods!

 Tot de dag dat God ons thuishaalt in de hemel , de eeuwigheid, ons eeuwige thuis, waar alles nieuw is , waar de Vader en Zoon bij ons zullen leven (openb 21)  Waar totale vreugde en plezier is (ps 16:11) een plek van continu aanbidding en verering (openb 4:8)

 Er heerst nogal wat verwarring over de opstanding en zogenaamde “zielenslaap’
Ik geloof dat wij gelovigen/volgelingen/christenen alleen ons lichaam afleggen. Onze ziel/geest zal de dood voorzeker niet proeven (joh 8:52  , filipenzen 3:17-21)
Onze geest/ziel is meteen bij God in de hemel want wij zijn al ‘hemelburgers’ als we God/Jezus echt aannemen en volgen/bekeren.  Hemelburgers op aarde.

 Onze ziel is een blauwdruk waarop te zien is in hoeverre we de geest of de wereld gevolgd hebben.
De Geest maakt de ziel helder terwijl het lichaam/wereld de ziel vervuild. Dit zal af te lezen zijn!

Wij zullen allemaal geoordeeld worden op de de werken in het lichaam.
Maar de bijbel is er duidelijk over dat de christenen vergeven zijn als gift!.. niet omdat wij het verdienen!

 Wie zijn dan christenen?  Mensen waarvoor de grondslag Jezus is. Hoe we bouwen op Hem met onze levens. Jezus aannemen is hem geloven en volgen!  
 Jezus geloven en niet volgen is ongeloof!

Heb je je leven geleid voor aardse zaken of voor God?

Wat heb je gedaan met je tijd geld gedachten en woorden?

Lijk je op Jezus of de wereld?

Leef je voor het Koninkrijk en Zijn werk, of voor deze wereld?

 Christenen bij wie hun leven van eeuwigheidwaarde was, zullen de eeuwige beloning van Christus ontvangen. Jezus zal hen als vrienden herkennen!.(gelijkenis wijze/dwaze maagden.bruiloft)

Christenen van wie het leven werelds was, en niet leefden voor de eeuwigheid zullen alles kwijtraken, behalve hun ziel, ze zullen geen beloning hebben in de hemel.

 
Bij de opstanding zullen de lichamen verenigd worden met de ziel, om naar hun eeuwige bestemming te gaan

Wat een afschrikwekkende dag voor degene die Christus niet hebben aangenomen.

Maar wat een troost en vreugde, voorrecht en hoop voor ons ! christenen! (1 tes 4:16-18)

 
Bedenk dus goed … wat je met je ziel doet in deze korte tijd. Voed het met eeuwigheids-voedsel.  Jezus.

maandag 27 mei 2013

De liefde is niet jaloers....of toch wel?

citaat:    ''   uit een verkeerd Godsbeeld volgt een verkeerd eigen beeld ''


De bijbel zegt: God echt kennen is het eeuwige leven  (joh 17:3)

Hebben wij een verkeerd Godsbeeld? Laten we dat even onderzoeken, aan de hand van de bijbel.

God is Liefde, maar wat is Liefde? ook daar hebben wij vaak een vertekend beeld van.
Om maar 1 voorbeeld te benoemen: 1 kor 13 zegt: De Liefde is niet jaloers...
dus God is niet jaloers....

Ja zult u nu zeggen, maar in de bijbel staat ook: God is een jaloers God. (exodus 20:4)
 hoe zit dat dan?

Jaloers zijn betekent: Iets willen hebben (koste wat het kost), wat een ander heeft.
Dit is geen liefde...want liefde is niet gericht op zichzelf, maar altijd op de ander! (agapë ,zelfopofferende liefde)

Toch staat er: God is Liefde
                            God is een jaloers God...

Let op:  GOD is jaloers TEN BEHOEVE VAN ONS !   niet voor zichzelf !
God is een jaloers God als wij andere goden (geld, macht, TV ,mensen enz enz)  dienen / verafgoden in plaats van Hem.
OMDAT Hij weet dat het niet goed VOOR ONS IS!
Dat die (af)goden Zijn kindjes bedriegen en kapot proberen te maken.
ZIJN IMMENS GROTE LIEFDE WERKT JALOEZIE UIT... TEN BEHOEVE VAN ONS!

Net zoals u , uit liefde  'jaloers' bent als uw kinderen foute keuzes maken...jaloers ten behoeve van hen.
U zou er alles voor over hebben, en doen... en kan het niet hebben, dat zij zich zo in het verdriet storten...  het geluk van uw kinderen gaat boven alles ...toch.

Had u het al een eens van deze kant bekeken?
De bijbel dient in de liefde gelezen te worden. Vraag de Heilige Geest u te openbaren wat er werkelijk staat. Hij zal u leiden naar Jezus, en naar het diepe ware besef van Gods gehele wezen.

Paulus zegt in Efeziërs 3:18 ''in staat zijn te vatten hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is, en te kennen de Liefde van Christus die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld word tot alle volheid Gods''

Leer God echt kennen, krijg een goed Godsbeeld, zodat uw eigenbeeld ook 'kloppend' word.
Vraag de Heilige Geest u te helpen daarmee.
De Heilige Geest maakt dat uw verstand de focus op God legt. (innerlijke vrede en waarheid)
De Heilige Geest maakt dat uw karakter verandert (ja zelfs uw karakter kan verandert worden)
De Heilige Geest maakt dat uw geweten spreekt  (de wet zal in uw binnenste geschreven worden)
De Heilige Geest maakt dat uw hart verandert  (u zult een nieuw hart krijgen)
De Heilige Geest maakt dat u sensitive/ gevoelig word. (dit maakt u zo puur ! heerlijk gewoon)

Als u WERKELIJK gaat beseffen hoeveel God van u houd... Dan zult u vanzelf ook gaan houden van uzelf en de mensen om u heen. Met een liefde zoals de liefde bedoelt is. Door de Maker ervan!


God is Liefde.
God houd zoveel van u
Zoekt ... en u zult Hem vinden
Klopt. ... en Hij zal u opendoen!

Kom waarlijk thuis   word wie u werkelijk bent.!